Disclaimer

Iedere bezoeker die de Kunera-site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande.

De Kunera-onderzoeksgroep kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van de gegevens en informatie op de website. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van bezoekers van de Kunera-site. Wij geven geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Verveelvuldiging van delen van deze website met het (kennelijke) oogmerk om deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijk toestemming van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (Afdeling Kunstgeschiedenis) Radboud Universiteit Nijmegen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.

Verveelvuldiging van de afbeeldingen van deze website met het (kennelijke) oogmerk om deze openbaar te maken of te exploiteren is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaren van de afgebeelde objecten. De eigenaren worden, indien bekend, vermeld in het veld ‘collectie’.

Deze website wordt zorgvuldig gemaakt, maar het kan natuurlijk voorkomen dat daarbij een fout wordt gemaakt. Wij vragen daarvoor uw begrip. Wij stellen uw reactie op prijs, zodat wij de gelegenheid krijgen de fout te herstellen. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactknop.

Het Centrum Kunsthistorische Documentatie van de Radboud Unversiteit behoudt zich het recht voor om een gebruiker toegang tot de Kunera-site te weigeren of te ontnemen.