Colofon

Onderzoeksgroep Kunera bestaat uit prof.dr. A.M. (Jos) Koldeweij, drs. Willy Piron en dr. Hanneke van Asperen. Het concept Kunera is afkomstig van Jos Koldeweij die tevens de projectleiding in handen heeft. De dagelijkse uitvoer ligt bij Willy Piron. Tevens werk(t)en tijdelijk mee Angelique van de Eerenbeemd, Sybille Wijffels, Marjolijn Kruip en Edward Fritschy.

De database kon tot stand komen dankzij samenwerkingsverbanden met de Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes (Medieval Badges Foundation), de Humboldt-Universität zu Berlin, in het bijzonder dr. Hartmut Kühne (project Wallfahrt und Pilgerzeichen), het Germanisches Nationalmuseum te Neurenberg en het Bruggemuseum Brugge, project Geloof en Geluk – Foi et Bonne Fortune, 2004-2006.

De database is opgebouwd dankzij financiële bijdragen van het onderzoeksproject Christelijk Cultureel Erfgoed van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De website is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de Stichting Reinier Post (Radboud Universiteit Nijmegen). De applicaties “Brugge in EU perspectief” en “’s-Hertogenbosch in EU perspectief” zijn onderdeel van het project “Alfa-Geo” dat als doel heeft het gebruik van geografische informatiesystemen in de alfawetenschappen te stimuleren. Alfa-Geo is een initiatief van DANS (Data Archiving and Networked Services) - een instituut van KNAW en NWO - en wordt mede mogelijk gemaakt door het programma RGI (“Ruimte voor Geo-informatie”).

Het ontwerp van de website (werking en vormgeving) was in handen van Maxdoro in samenwerking met het onderzoeksproject Kunera. Maxdoro verzorgde ook de technische realisatie van de website. Het Centrum Kunsthistorische Documentatie van de Radboud Universiteit zorgt voor het beheer van database en website.

De werkgroep Kunera is de volgende personen en organisaties erkentelijk voor hun bijdrage: het onderzoeksproject Christelijk Cultureel Erfgoed (Radboud Universiteit Nijmegen), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Stichting Reinier Post en de Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes, en in het bijzonder dhr. H.J.E van Beuningen †.

DANS, SMRPI, Radboud Universiteit Nijmegen, NWO