Berichten

Kunera neemt deel aan het internationale onderzoeksproject ‘The Medieval Ritual Landscape: Archaeology, Material Culture and Lived Religion’

Het project is een samenwerking tussen de University of Reading en het British Museum. Het begint april van dit jaar en zal drie jaar duren.

Lees meer

Insignes als wereldgeschiedenis

Voor het boek 'Nog meer Wereldgeschiedenis van Nederland' schreef Hanneke van Asperen een bijdrage over 1382. In dit jaar vond de Mariacultus in 's-Hertogenbosch zijn aanvang. Daarmee kwam ook een productie van fascinerende insignes op gang.

Lees meer

Symposium op 29 september

Er is de mogelijkheid om aan te melden voor het symposium Kunera op 29 september!

Lees meer

Studiedag Kunera en insigne-onderzoek

Eindelijk kunnen we op donderdag 29 september 2022 de nieuwe Kunera-website officieel presenteren. De nieuwe applicatie is tevens aanleiding om nieuw insigne-onderzoek onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Nieuwe insignes in Kunera

6.000 objecten uit het documentatiesysteem van Hendrik Jan van Beuningen zijn in Kunera verwerkt. Het materiaal staat online en is nu dus doorzoekbaar! 29 september a.s is er uitvoerig aandacht voor het monnikenwerk van Van Beuningen en de betekenis ervan voor Kunera.

Lees meer

Nieuwe publicatie - Geleefd geloof

Recent verscheen bij Walburg Pers een boek over middeleeuws Frisia, een regio die de huidige provincies Groningen en Friesland omvat. Jos Koldeweij schreef hiervoor een hoofdstuk over pelgrimstekens en bedevaartampullen.

Lees meer

Nieuw boek over insignes: Medieval Badges

De recente publicatie 'Medieval Badges: Their Wearers and Their Worlds' introduceert insignes in al hun verschijningsvormen en toepassingen. Het rijk geïllustreerde boek met meer dan 115 kleur en zwart-wit afbeeldingen heeft een interdisciplinaire aanpak.

Lees meer

Silver Saints - nieuwe publicatie

Het nieuw boek 'Silver Saints' gaat over insignes in middeleeuwse handschriften. In de publicatie onderzoekt Hanneke van Asperen zowel insignes die door boekeigenaars werden ingenaaid als trompe-l'oeil margedecoraties. Hierin schilderden verluchters insignes alsof ze op de pagina liggen.

Lees meer

Een nieuwe Kunera-website

Het team van Kunera is trots dat zij u een vernieuwde website kan presenteren. We hopen dat u als Kuneragebruiker met de nieuwe website nog makkelijker de gewenste zoekresultaten zult vinden. Of dat nu is voor onderzoek, voor determinatie of uit nieuwsgierigheid.

Lees meer

Badges – Tragezeichen – Social Media des Mittelalters

In 2017 nam het Europäisches Hanzemuseum in Lübeck de geslaagde tentoonstelling ‘Sign of the Times. Social media van de middeleeuwen’ van het Zeeuws Museum over, onder de titel ‘Pin It. Social Media des Mittelalters’. Naar aanleiding van 'Pin It' verscheen recent een boek met artikelen over middeleeuwse draagtekens.

Lees meer

Tentoonstelling ‘Pilgerspuren. Wege in den Himmel’ in Museum Schwedenspeicher, Stade (D)

In museum Schwedenspeicher in Stade zijn momenteel spectaculaire insignevondsten uit de haven van Stade te zien van 3 oktober 20202 tot 14 februari 2021. Deze vondsten gedaan in de jaren 2013-14, komen uit de historische Hanzehaven. Dit is tot nu toe het grootste vondstcomplex van insignes in Duitsland.

Lees meer

Speciale uitgave over middeleeuwse insignes

Het wetenschappelijke tijdschrift The Mediaeval Journal (Brepols) publiceerde recent een nummer volledig gewijd aan middeleeuwse draagtekens. Het achterliggende idee bij de bundel is dat insignes, van tin-lood en andere materialen, communicatiemiddelen waren die in een groot deel van middeleeuws Europa gezien en begrepen werden.

Lees meer

Colloquium Pin It in Lübeck

Ter gelegenheid van hun tentoonstelling Pin It! organiseert het Europäisches Hansemuseum in Lübeck op 2 juni een colloquium. De insignetentoonstelling, eerder te zien in het Zeeuws Museum Middelburg onder de titel Sign o’ the Times, reist deze maand naar Lübeck.

Lees meer

Insignes en Social Media

Op 12 december gaat in het Zeeuws Museum de tentoonstelling ‘Sign of the Times’ van start waarin middeleeuwse insignes op een bijzondere manier voor het voetlicht worden gebracht.

Lees meer

Insigne met de Heilige Maagschap

Van dit insigne is gezegd dat het Maria met twee pelgrims afbeeldt. Het lijkt echter te gaan om een afbeelding van de Heilige Maagschap.

Lees meer